Troms Kraft og Bodø Energi er prosess med å fusjonere nettvirksomhetene. Nordkraft