Oljebyen i vest har store ambisjoner om å bli en grønn by med omfattende fjernvarmeanlegg, hvor Lyse Neo har konsesjon. Rammeavtalen med Pro-Pipe Norway er et ledd i dette.

– Kontrakten er på minst 50 millioner kroner og vil løpe i fem år, inkludert alle opsjoner, sier en fornøyd sjef og eier Jon Vørts i Pro-Pipe Norway.

Selskapet har siden 2008 hatt ulike rammeavtaler med Lyse Neo.

Vørts forteller at selskapet fra 2006 til 2016 hadde en fin fremgang med ulike større fjernvarmeprosjekter i Norge, men fikk en nedtur i 2017-2018 i forbindelse med krisen i oljesektoren.

– I denne perioden begynte vi med å bygge ut fjernvarme i Danmark i tillegg til i Norge. Siden har markedet for utbygging av fjernvarme i Norge utviklet seg positivt. Vi er derfor svært tilfreds med å kunne fortsette samarbeidet med Lyse Neo som er en av våre kjernekunder, sier han.

Pro-Pipe har også nylig signert en rammeavtale med Førdefjorden Energi innen fjernvarmenett. Selskapet har i tillegg rammeavtaler med Skagerak Varme i Tønsberg, Horten, Porsgrunn og Skien samt kontraktsarbeider i Drammen og Oslo.