Tall fra SSB viser at det i 2018 var en rekordhøy produksjon av fjernvarme og -kjøling i Norge (les egen sak). BKK er fjerde største produsent av fjernvarme i Norge og også de oppnådde i fjor en produksjonsrekord med 322 GWh. Dette var en økning på 36 GWh fra 2017.

Selskapet planlegger nå en ytterligere utbygging i Bergensområdet der de allerede leverer fjernvarme til rundt 1000 bygg. Der er de allerede i gang med videre utbygging. På Nordnes er første del av utbyggingen klar, og 10 nye kunder er tilkoblet. Mer utbygging i området er planlagt, og Nordnes Sjøbad er en av kundene som vil nyte godt av varmt tappevann.

– Vi har akkurat startet anleggsarbeidene for å bygge ledningsnettet til Paradis. Den første kunden er en skole som blir koblet på i løpet av høsten, forteller Øystein Haaland, administrerende direktør i BKK Varme, til Energi.

Planlegger mer kjøling

Utbygging av fjernvarmenettet omfatter også tilbud om kjøling til kunder, blant annet til næringsområdet Flesland Business Park ved Lønningsflaten.

– Vi har etablert et anlegg som henter sjøvann fra 110 meters dyp i Byfjorden. Vi har så langt én kunde, Media City, som har stort behov for kjøling, forteller Haaland.

Ifølge ham vil anlegget ha kapasitet til levering til flere bygg i området. I tillegg har BKK Varme startet utredning av et fjernkjølingsanlegg et annet sted i Bergen, uten at Haaland vil være mer spesifikk på hvor dette er lokalisert.

Løsningen er ikke minst egnet for datakjøling og Haaland forklarer at metoden er svært effektiv.

– Man bruker 1 kWh pumpekraft for å levere 50 kWh med kjøling. Det er en svært effektiv kjølemetode, men krever en betydelig investering. På den annen side er driftskostnadene relativt beskjedne. Det er derfor avgjørende å ha på plass kunder før man gjør investeringen, forteller han.

Fjernvarme til Fyllingsdalen

Også når det gjelder fjernvarme fortsetter BKK Varme utbyggingen. Det største prosjektet som nå er påbegynt, er tilrettelegging for fjernvarme i Fyllingsdalen. Det skjer i forbindelse med en forlenging av Bybanen til dette forstadsområdet.

– Vi søkte og fikk konsesjon i fjor. Samtidig med at det bygges tunnel for bybanen, bygges det en gang- og sykkelsti som skal fungere som rømningsvei. I denne tunnelen vil vi legge fjernvarme, forteller Haaland.

Anlegget vil ikke være klart før tidligst i slutten av 2020, men til gjengjeld vil denne utbyggingen øke BKK Varme sin leveranse med hele 10 prosent. Den første kunden, et borettslag i Fyllingsdalen, har allerede signert avtale.

– Har dere inngått kontrakter med leverandører?

– Vi har rammeavtaler med de fleste når det gjelder levering av rør, veksler og tilsvarende utstyr. På entreprenørsiden er vi underlagt Bybanen. Det er de som eier prosjektet. Våre arbeider blir lagt inn i deres entreprise. Der styrer vi ikke så mye selv, forklarer han.

Vil vokse i nytt fylke

BKK har hatt en parallell strategi som går på lokale termiske energiløsninger. Dette ble i sommer lagt inn under BKK Varmes forretningsområde.

– Foreløpig har vi ikke fått stokket oss helt for å se hva dette kan bli, men det skal videreutvikles og vi skal gå enda mer offensivt ut og satse på at vi får lov til å bygge energisentraler i større deler av Hordaland.

Som fjernvarmeselskap er BKK Varme låst av konsesjonsgrensen per i dag. Nå har de imidlertid muligheten og vil satse på å bygge lokale energiløsninger rundt i hele regionen, som etter hvert vil inkludere både Hordaland og Sogn og Fjordane, i nye Vestland Fylke.

Samarbeid med BIR

BKK Varme er et deleid mellom BKK og BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap). Nå ser BKK Varme også mulighetene for et bredere samspill med nettopp BIR.

– BIR har behov for destruksjonsanlegg for avfall. Når du destruerer avfall så får du varme, og dermed har vi en verdikjede sammen med den andre eieren. Dette gir oss spennende muligheter. Vi vet foreløpig ikke hvor stort og omfattende dette blir, forteller Haaland.

Allerede i dag eier BKK Varme noen mindre varmepumpe- og fliseanlegg, blant annet på Os og i Øygaren. Nå vil man se på mulighetene for nye lokale anlegg i det nye fylket Vestland. I tillegg har BKK etter oppkjøpet av Sunnfjord Energi deleierskap i Førdefjorden Energi som leverer fjernvarme i Førde. Førde kommune er den andre eieren av dette selskapet.

– Der vil det bli videre utvikling og vekst. Det blir sånn sett springbrettet vårt for å ta tak i utvikling i det nye fylket med utgangspunkt i Førdefjorden energi, avslutter Haaland.