Det nærmer seg kommunevalg og debattene tilspisser seg både på lokalt og nasjonalt nivå. Så langt har det handlet mye om bompenger og litt om vindmøller. Det var derfor ekstra oppløftende at flere sentrale politikere adresserte viktigheten av fjernvarme da det ble debattert på rikspolitisk nivå under Arendalsuka.

Fjernvarme skjer lokalt, men trenger nasjonale rammer. Der henger ikke regjeringen med når det gjelder å få innført ordninger og rammeverk som sikrer videre utbygging av fjernvarme. For ingen er uenig i at fjernvarme og -kjøling er viktige klimatiltak. Likevel skjer det lite på nasjonalt plan. Og det er ikke bare under denne regjeringen at det har vært tilfellet. Heller ikke tidligere rød-grønne regjeringer har klart å gjøre noe med for eksempel energimerkeordningen. Nå ser det ut til at bransjen har nådd frem med sitt budskap ettersom lederne fra de to største opposisjonspartiene trekker frem fjernvarme i forkant av kommunevalget. For debatten rundt denne ordningen har løpt siden den ble etablert for over ti år siden.

Vi forstår at arbeidet må gjøres grundig, men nå er det på tide at rammene kommer på plass og ikke bare sendes frem og tilbake mellom departement og Enova. Vi trenger klare frister for vedtak for både Byggteknisk forskrift og for energimerkeordningen. Det er alltid enklere når man har noe konkret å forholde seg til.

Vi forstår at arbeidet må gjøres grundig, men nå er det på tide at rammene kommer på plass og ikke bare sendes frem og tilbake mellom departement og Enova.