Tidlig i september kom BKK Varme med et tilbud til Sunnfjord kommune om å kjøpe ut resterende aksjepost på