Med unntak av energien vi ikke bruker, er trolig spillvarme den mest miljøvennlige formen for energi. Det