Siden 2016 har salgsavdelingen i Fortum Oslo Varme hatt et svært ambisiøst mål om å signere nye leveringsavtaler på 300 GWh fjernvarme innen 2020. I slutten av første kvartal i år ble milepælen nådd – åtte måneder før planlagt.

– Det ser virkelig ut til at beslutningstagerne har åpnet øynene for fornybare varmeløsninger, forteller leder av salgsteamet hos Fortum Oslo Varme, Fredrik Dahl-Paulsen.

Passerer 2 TWh

Når alle byggene bak de signerte avtalene er koblet på fjernvarmenettet, vil selskapet ha 2 TWh fjernvarmeproduksjon. Mengden tilsvarer varme og dusjvann til en tredjedel av dem som hver dag befinner seg i hovedstaden.

Salgsavdelingen har de siste årene jobbet mot entreprenører og utbyggere av både nye bolig- og næringsbyggprosjekter, og bygg som skal konvertere fra fossil oppvarming til en fornybar løsning.

Antall tilbud ute til potensielle kunder har økt betydelig, fra 30-40 GWh, og ligger nå stabilt på 80-100 GWh til enhver tid.

– Arbeidet med hver enkelt kunde kan gå over flere år, og det var virkelig en milepæl å få signaturen som gjorde at vi kom over 300 GWh-målet, forteller Jane Koppang, som sammen med Erik Nyfelt, Jonathan Agersborg, Jarle Lyse og Fredrik Dahl-Paulsen utgjør salgsavdelingen i Fortum Oslo Varme.

At salgsmålet er nådd før tiden, betyr ikke at teamet vil hvile på laurbærene.

– Nå skal vi jobbe for nye avtaler og for å få flere til å velge miljøvennlige energiløsninger fra Fortum Oslo Varme. Ingen får innvilget ferie ut året, avslutter Dahl-Paulsen spøkefullt.