I 2020 leverte Oslofjord Varme 199 GWh fjernvarme og 69 GWh fjernkjøling. Selskapet baserer seg i stor grad på omgivelsesvarme som energikilde til fjernvarmen og kjøling fra varmepumper til fjernkjølingen.

Riktignok gikk totalleveringen av fjernvarme noe ned i 2020, men det er helt på linje med resten av landet. Når det gjelder bruk av omgivelsesvarme, så sto imidlertid Oslofjord Varme for hele 27 prosent av det norske forbruket i 2020.

Og nå vil det bli mer.