Navn: Tor Reier Lilleholt
Stilling: Kraftanalytiker
Arbeidsgiver: Volue Insight

– Hvor spesiell er dagens situasjon i strømmarkedet? Har du sett noe liknende før?
– Dette er en meget spesiell situasjon som jeg vil betegne som ganske ekstrem. Jeg har med mine 25 år i kraftmarkedet ikke opplevd en situasjon med så store ulikheter på de ulike prisområdene innad i Norden samtidig som de europeiske prisene ligger på et skyhøyt nivå. Det betyr at både nordiske og europeiske priser er på rekordhøye nivåer siden vi åpnet for et kraftmarked i Norge tilbake i 1992. Når man i tillegg tar i betraktning den ekstreme situasjonen vi kom fra i 2020 - i motsatt ende med tilnærmet null priser - så blir dette året veldig spesielt.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Dette har på en måte gått veldig greit. Vi var allerede i en situasjon hvor vi benyttet de digitale mediene for utveksling av informasjon samtidig som de fleste var rigget med løsning for hjemmekontor. Det vil si at det stort sett var å ta med seg laptop og sette seg hjemme. På den andre siden har det jo gitt oss utfordringer ved at vi fysisk ikke kan besøke kunder eller kollegaer i denne perioden og jeg må si det har vært en underlig situasjon hvor intern kommunikasjon fort er mer utfordrende. Vi har ansatt kollegaer vi ikke har møtt enda. Det er nå stor entusiasme for at vi nå samles på kontoret alle mann. Det er litt lettelse å spore. Derimot tror jeg vi har endret synet på hvordan man kan utnytte hjemmekontor for all fremtid.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Nei, det mener jeg at den ikke får. For det første ser jeg at mange politiske diskusjoner ikke inneholder all den informasjonen som den burde ha og det kan ofte synes å være en del uopplyste temaer der ute. Det må nok kraftbransjen selv ta stor del av ansvaret for. I tillegg føler jeg at produktet elektrisk kraft har en altfor lav status i Norge. Vi skal være stolte av at denne bransjen har vært med å bygge velferdsstaten Norge - som startet allerede på slutten av 1800 tallet. Det er ikke få kommunale og statlige investeringer som er grunnlagt basert på kraftinntekter. AS Norge har sikret at majoriteten av disse inntektene faller de norske innbyggerne til gode og der synes jeg vi har gjort en god jobb. I alle andre bransjer er vi stolte av at andre land vil kjøpe en vare fra oss som er ettertraktet og gir store eksportinntekter. Det kan sammenlignes med sjømat og oljefond som har en mye mer positiv økonomisk status basert på ren eksport. Der føler jeg ikke energi og krafteksport er i dag. Vi flommer jo over av viktige ressurser i Norge som vi kan selge til de som er interessert i å kjøpe. Ingeniørkompetansen vi har i denne bransjen er jo også ettertraktet over hele verden.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Her er det jo ulike tidsperspektiv, men om man sier de neste 30 årene, vil det nok bli store endringer - samtidig som basisbehovet nok kommer fra mye av det samme vi gjør i dag. Det grønne skiftet vil rulle videre og mesteparten av de fossile kildene vil bli redusert og man tar i bruk stadig nye kilder. Offshore vind vil bli en stor bidragsyter sammen med sol og hydrogen samt at batteriteknologi og annen teknologisk utvikling vil ta oss til en helt annen måte å bruke energien smartere på. Det vil fortsatt være globale forskjeller slik at man nok vil være på litt forskjellige stadier rundt forbi i verden. På toppen av dette kommer det flere forbindelser mellom land for å klare å optimalisere energien på tvers av landegrenser. Et eksempel kan være offshore vindinstallasjoner som knyttes til flere land for fleksibilitet.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Elektrifiseringen i Norge er en naturlig del av den teknologiske utviklingen som ikke lar seg stoppe, og vil bli en naturlig del av teknologiutviklingen som skal både bruke og produsere elektrisk kraft smartere i fremtiden. Den vil også gi mange nye muligheter for industrien, samfunnet og deg og meg.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Jeg er bevisst på å spare der jeg kan, men bruker fortsatt den strømmen jeg trenger. Samtidig hogger jeg min egen ved nettopp for å redusere det elektriske forbruket om vinteren. I tillegg har jeg via jobben min både interesse og kunnskap om hva som kan være smart å gjøre.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– På spørsmålet om vindkraft støtter jeg faktisk begge sider. Jeg finner det naturlig at Norge skal utnytte denne ressursen for å skape verdier, men synes ikke dette skal skje for enhver pris - siden jeg er glad i naturen og bruker den aktivt til jakt og tur. Noen inngrep synes jeg går helt greit, men det bør også være mulig å si stopp når inngrepene blir for drastiske. Vi har ikke uendelig med plass til vindmøller i Norge, men jeg er også fascinert av å se vindmøller i aksjon. I tillegg har jeg stor tro på at Norge bør ha gode forutsetninger for vindproduksjon til havs, både flytende og fastmonterte. Da øker vindutnyttelsen og det forstyrrer ikke naturen i like stor grad, etter min mening. Dette bør absolutt være med i en transformasjon av gradvis nedbygging av norsk oljeteknologi og samtidig bruke denne unike kunnskapen og teknologien på nye områder.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Det kan jeg godt tenke meg, men foreløpig havner jeg der hvor jeg hele tiden ønsker å vente til teknologien og kostnadene blir bedre. Jeg har alltid interessert meg for å prøve ut nye energikilder og jeg kan nevne at jeg har egen 600W vindmølle montert i hagen.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Jeg føler jeg jobber med dette hver eneste dag. Både ved å opplyse via media slik at folk er bevisst alle disse temaene. Jeg jobber jo også i et selskap som nettopp jobber med det grønne skiftet på den måten at vi gir direkte analyser til de som skal investere i ny fornybar energi i Norge - samtidig som Volue selger software som alle aktører kan bruke til å ta beslutninger og optimalisere sin energi både basert på råd og teknologi. Jeg ønsker å være en katalysator for at det blir mulig å oppnå disse målene ved å investere riktig og bruke all energi smartere og det føler jeg at jeg har alle forutsetninger for i et selskap som Volue.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Nå er jo året i år en veldig høy referanse som jeg ikke tror blir gjeldende for all fremtid. Fjoråret var jo også et eksempel på det motsatte. Vi vil få større svingninger siden vi er avhengige av været i Norge, og 98-99 prosent av all produksjon er vind eller vann. Det generelle prisnivået vil øke som en følge av at det koster å investere i klima både i Europa og verden ellers.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Jeg synes det vil være naturlig å fortsette og utnytte denne ressursen i Norge, samtidig som man bør jobbe for å redusere hva den utnyttes til. Jeg tror derimot disse råvarene vil være grunnlag for en rekke produkter i lang tid fremover. Det vil også være litt naivt å tro at hele denne virksomheten kan avvikles hurtig uten at det får vesentlige konsekvenser for det Norge driver med.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Dette må være positivt og jeg ønsker dette velkommen når teknologi og økonomi tillater det. Om det kan akselerere målsetningen om å redusere klimagassene i atmosfæren, bør det videreutvikles om mulig.

– Har du flyskam?
– Nei. Jeg bruker fly når det er nødvendig og naturlig for min hverdag, men pandemien har vist oss at mye kan løses med betydelig redusert reisevirksomhet i vår bransje.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Jeg følger masse energidiskusjoner og informasjon på LinkedIn og finner masse informasjon om ny teknologi og nye selskaper som jobber for bedre energiutnyttelse. Der er informasjon ofte direkte fra bransjen selv slik at det har høy troverdighet. Mange diskusjoner i vanlig media synes jeg fort blir for overfladiske og med sterke agenda fra flere parter blir ofte fakta litt underordnet.