Det er Forbrukertilsynet som har sendt ut melding om dette:

– På bakgrunn av konkrete henvendelser fra forbrukere og oppslag i mediene, har Forbrukertilsynet i dag hatt et møte med Agva Kraft, skriver de.

Det står i meldingen at det er enighet om følgende uttalelse:

– Vi har blitt enige om at alle som har inngått avtale med Agva Kraft på bakgrunn av den aktuelle fastpriskampanjen, men som nå har fått varsel om at de ikke får bli værende på avtalen, skal få e-post fra Agva med tilbud om å komme tilbake til avtalen på de vilkårene de hadde da avtalen ble inngått. Dette har vi oppnådd gjennom en god dialog i dagens møte, heter det i meldingen.

Bakgrunnen for at Forbrukertilsynet kalte inn Agva Kraft inn til møte, var at selskapet kastet kunder ut fra en gunstige fastprisavtale. Det skjedde etter at strømprisen steg kraftig. Begrunnelsen var at kun nye kunder kunne gå inn i fastpris-avtalen.

Etter hvert som kundene ble fjernet fra den gunstige avtalen, rant klagene inn hos Forbrukerrådet som har karakterisert utkastelsen som urettmessig .

Etter møtet med Forbrukertilsynet (som har sanksjonsmyndighet) snudde altså Agva Kraft og vil tilby kundene å komme tilbake til avtalen.

For en drøy uke siden svarte daglig leder Finn Erik Arctander følgende i en epost til Europower, på spørsmålet om det var blitt rettet opp for de kundene det gjelder;

"Det er kun de som ikke kvalifiserte for kampanjen som flyttes til spotprisavtale pr 1. november. Normalt gjelder kampanjer for de som ikke har vært kunde hos Agva Kraft tidligere, dette fremkommer av markedsføringsmaterialet. Enkelte kunder som det viste seg hadde fått forhåndsgodkjent at de kvalifiserte til kampanjen, får selvfølgelig fortsette på avtalen."

Innså at det var uheldig

Nå har de altså kommet til en litt annen konklusjon.

– Fastprisavtalene dette gjaldt var kampanjer rettet mot nye kunder. Selv om kundene som fikk varsel om flytting til spotpris ikke kvalifiserte for kampanjen, innser vi at det var uheldig for kunden at dette skjedde etter oppstart av leveranse. På denne bakgrunn har vi akseptert at alle som ønsker det vil få anledning til å komme tilbake på avtalen de opprinnelig inngikk, opplyser Arctander i en epost til Europower i dag.

Han vil ikke kommentere hvor mange kunder dette gjelder, men opplyser at det ikke er snakk om veldig mange.

Med dagens høye kraftpriser vil det bli en negativ økonomisk effekt for selskapet. Hvor mye Agva Kraft vil tape, vil han heller ikke si noe om.

– Det utgjør kun en minimale andel av vår samlede kundemasse. Fremover vil vi forbedre våre rutiner slik at alle som ikke kvalifiserer for en kampanje blir stoppet før oppstart av leveranse, understreker han.

I likhet med flere andre strømleverandører tilbyr heller ikke Agva Kraft fastprisavtaler akkurat nå. Arctander antar imidlertid at dette igjen vil bli en del av deres produktportefølje senere.

– Vi kommer sikkert til å tilby kampanjer på fastpris også i fremtiden, men vil vente til markedet er litt mindre volatilt enn nå, sier han.