Den gamle årsavgiften på biler ble erstattet av trafikkforsikringsavgiften i 2018. Inntil da hadde norske elbilister betalt 455 kroner i året, men med den