Klima- og miljødepartementet har lagt forslaget til forskrift om CO2-kompensasjon for industrien ut på høring. Ordningen går ut på at kraftkrevende industri blir kompensert for