Europower har fått analysert norske mediers omtale av en rekke energirelaterte ord og begrep i fjor. Og det begrepet som troner på toppen, er omtale av elbil. Totalt ble det produsert like i underkant av 37.000 omtaler i norske medier der ordet elbil var med. Det er en vekst på 33 prosent fra 2020, da det ble produsert rundt 27.700 omtaler.

Ane Kathrine Strand. Foto: Retriever Norge

Det er medieanalysebyrået Retriever Norge som har utført på oppdrag av Europower.

– Når vi ser den enorme medieoppmerksomheten rundt elbiler, gir det virkelig mening at Norge har flest elbiler i forhold til innbyggertallet. Vi har hentet ut tall for medieomtalen tilbake til 2017, og kan konstatere at det har gått fra mye omtale til mer. I 2017 publiserte norske medier over 22 000 artikler om elbiler, og med en stadig økende dekning ender antallet oppslag i 2021 på hele 37 000, sier analysesjef Ane Kathrine Strand i Retriever Norge til Europower.

– Gjenspeiler veksten i salget

At veksten er såpass stor i elbil-omtalen, overrasker ikke generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– 33 prosent økning i medieomtalen av elbil er mye, og det gjenspeiler nok den enorme veksten i elbilsalget. I fjor utgjorde elbiler hele 65 prosent av nybilsalget og det betyr jo at veldig mange potensielle og nye elbilister var svært åpne for å lese om elbil. Vi i Elbilforeningen merker et økt medietrykk og særlig på forbrukerrelaterte saker som eksempelvis handler om utfordringer ved lading og kjøring på vinterføre, sier hun til Europower.

Christina Bu er generalsekretær i Elbilforeningen. Foto: Elbilforeningen

Og Bu forventer at antall omtaler av elbil kommer til å holde seg høyt også i tiden som kommer.

– Stortinget har vedtatt et mål om at alle nye solgte biler skal være nullutslippsbiler innen 2025, og det innebærer at veksten vil fortsette. Det er dermed god grunn til å forvente en fortsatt økning i redaksjonelle saker om elbil, all den tid nye elbilister og kommende elbilister sannsynligvis vil være interessert i å lære og lese om elbil også framover, sier hun.

Av de ulike mediene, er det Finansavisen som omtaler elbil aller mest i 2021.

– Hvis vi ser på papir- og nettutgaven samlet, har Finansavisen publisert godt over 1800 oppslag som nevner eller omhandler elbiler. Også TV2.no har viet mye oppmerksomhet til temaet i året som har gått med nesten 900 publiserte oppslag om elbil, forteller Strand.

Se alle tall nederst i denne saken.

Sterk økning i omtalen av elektrifisering

Også medieomtalen av elektrifisering når nye høyder i 2021, når mediene omtaler tematikken hele 13.000 ganger. Det er en vekst på 27 prosent i forhold til året før. Men ser man veksten fra fem år tilbake, er veksten på over 200 prosent.

Ofte nevnes elektrifiseringen i forbindelse med elbilisme og strømprisene. For lading av elbil har nok for mange bidratt til høye strømregninger.

– De siste årene knytter mye av elektrifiseringsomtalen seg til oljebransjen og elektrifisering av sokkelen. Samtidig finner vi også en betydelig andel artikler om elektrifisering av industri og transport. Særlig elbiler spiller en nøkkelrolle i omtalen av det grønne skiftet i denne sammenhengen. Nesten én av fire artikler som omhandler elektrifisering de to siste årene nevner også elbiler, sier Strand.

Og som Europower har skrevet om tidligere; det har vært en enorm interesse for å omtale strømprisene i norske medier i 2021.

– Vi har tidligere sett at 2021 har vært et år preget av usedvanlig høyt volum i omtalen av strømpriser. Elektrifisering av samfunnet er også et tema som vi ser knyttes opp mot de rekordhøye strømprisene. Denne tematikken kombineres i mer enn 1700 oppslag i 2021, kan Strand fortelle.

Det er Finansavisen, E24 og TV2.no som omtalte elektrifisering aller mest i fjor. Om man ser på femårsperioden fra 2017 til 20121, er det Teknisk Ukeblad som har hatt den mest utstrakte dekningen av elektrifisering.

SV: – Godt tegn

Birgit Oline Kjerstad er stortingsrepresentant fra SV, og sitter i Energi- og miljøkomiteen. Foto: SV

Birgit Oline Kjerstad er valgt inn på Stortinget fra Sosialistisk Venstreparti i Møre og Romsdal. Hun synes ikke det er merkelig at interessen er høy blant både folk og mediene - om elektrifisering.

– Vi må redusere klimagassutsleppene med minst 50 prosent innen 2030, og være klimanøytrale innen 2050. Å nå disse målene er svært viktig for å bremse den globale oppvarmingen. Dette vet folk - og derfor er det ikke rart at interessen for elektrifisering øker kraftig. Det er et godt tegn at flere er opptatt av energi og energipolitikk generelt. Så får vi håpe at denne interessen bidrar til den forståelsen som trengs for at vi kan nå Parismålene og samtidig ta vare på de store naturverdiene vi har rundt oss, sier Kjerstad til Europower.

– Tallene viser at energipolitikk engasjerer folk og jeg tenker det er bra. Både at media skriver om det, at folk interesserer seg og er med på den viktige debatten om elektrifisering og hvordan våre valg påvirker klima og natur.

Fakta om analysen

Retriever Norge har utført målingen på oppdrag av Europower.

Kildegrunnlaget inkluderer majoriteten av norske aviser på papir, magasiner og tidsskrift, i tillegg til alle landets nettaviser og de største og mest toneangivende redaksjonelle fjernsyns- og radiosendingene.

Det er foretatt søk i norske medier på norsk.

Lading med omtalevekst

Også ladestasjon og hurtiglading er begreper som beholdt sin aktualitet i fjor. Der det i 2020 ble produsert like i underkant av 4700 omtaler av ladestasjoner, vokser dette til nærmere 6200 omtaler i fjor. Hurtiglading ble benyttet av media nærmere 1900 ganger, mot 1600 i 2020.

– På tampen av fjoråret kunne vi lese at det aldri har blitt solgt flere elbiler i Norge. Parallelt med dette er fjorårets mediedekning preget av at flere tar til orde for at det er helt nødvendig med en storsatsning på utbygging av ladekapasitet i Norge. Avgiftspolitikken knyttet til elbiler er ikke overraskende også et tema som går mye igjen, sier Ane Kathrine Strand.

Omtale av elbiltematikk og elektrifisering
Begrep 2017 2018 2019 2020 2021
Elbil 22.657 24.646 33.984 27.729 36.991
Ladestasjon 3628 3705 5422 4651 6167
Hurtiglading 991 1105 1678 1622 1858
Elektrifisering 4266 4882 8742 10.339 13.138
Kilde: Retriever Norge

Europower kommer med flere saker om energirelaterte begreper i mediene i 2021. Følg med!