Facebook-gruppen «Prismatch Strøm» har på et halvt år samlet like i underkant av 52.000 medlemmer. Bak siden står Mathias Nilsson og Kristoffer Normann og deres selskap Besparelse AS. Velkomsthilsenen lyder; «Vi som startet denne gruppa er vanlige mennesker som bruker strøm og som nå har begynt å ta ansvar for vår strømregning...»

Nå har Besparelse inngått et samarbeid med strømselskapet Elekt, og skal også få betalt 100 kroner per kunde de rekrutterer til Elekt. Det skriver Din Side. Nilsson og Normann skal ha startet en nettside (Prismatchstrøm.no) der forbrukere kan «prismatche» mot nettopp Elekt. Nilsson bekrefter at Besparelse markedsfører sine tjenester gjennom nettsiden Prismatchstrøm.no.

– For ordens skyld, vil vi gjerne presisere at vi ikke selger for Elekt, men vi har inngått et promoteringssamarbeid, da vi mener dette strømselskapet har den mest ærlige prismodellen for spot-avtaler per nå, som er veldig forenelig med det arbeidet vi forsøker å gjøre, sier Nilsson.

Til Din Side sier Forbrukerrådet at de mener det er bra at forbrukere kan hjelpe hverandre å finne de beste strømavtalene.

– Besparelse AS er tydelige på at de vil bruke Facebook-gruppa si aktivt for å rekruttere kunder til Elekt, noe de også vil få betalt for. Dette bør gruppas medlemmer være klar over når de forholder seg til de rådene som blir gitt, og det bør komme tydelig fram på siden. Det er likevel grunn til å være skeptisk til kommersialiseringen av et forum som framstår som et sted der folk hjelper hverandre, sier forbrukerjurist Thomas Iversen til DinSide.