Så langt ser systemprisen i februar ut til å bli rundt 48,5 euro/MWh. Da har vi tatt med systemprisen så langt denne måneden, samt tatt med de forventede prisene for resten av februar. Til sammenligning var systemprisen i samme måned i fjor 13,08 euro/MWh.

Dette tilsvarer en systempris i år på rundt 49,5 øre/kWh, mot 13,3 øre/kWh i februar 2020.

Men dette var den gjennomsnittlige systemprisen. Ser vi på områdeprisen for NO1 (Oslo) er forskjellen enda større, da Osloprisen lå lavere enn systemprisen i fjor og landet på 12,6 øre/kWh. I år ligger imidlertid Osloprisen an til å bli noe høyere enn systemprisen og ventes å kunne bli drøye 54 øre/kWh.

Lav temperatur over tid er hovedårsaken til de høye prisene. Det er gode overføringsforbindelser ut av prisområdet, og prisene blir derfor liggende på nivå med Sverige og mot kontinentet. I tillegg har vi flere ganger sett ekstreme timepriser, spesielt i NO1 (Oslo)¨.

Økning på 330 prosent

Det vil si at forbruker i prisområde NO1 (Oslo) i år må ut med over 41 øre mer per kWh enn hva de måtte på samme tid i fjor. En økning på hele 330 prosent.

I tillegg er trolig forbruket noe høyere for de fleste husholdninger i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor på grunn av de lave temperaturene. Men gitt at forbruket er omtrent det samme, 1750 kWh, som er veid snitt for februar med et totaltforbruket i året på 16 000 kWh, så stiger prisen på strøm pluss moms til rundt 1180 kroner, mot rundt 275 kroner i februar i fjor.

Høyere enn i januar

Det vil si at prisen i februar også ventes å bli høyere enn prisen i januar, da den gjennomsnittlige prisen i Oslo var 50 øre/kWh uten moms. For mars ser imidlertid prisene ut til å falle noe, men vil fortsatt holde seg langt over fjorårets ekstremt lave prisnivå.