Gudbrandsdal Energi Holding og Eidsiva Energi selger strømsalgsvirksomheten i de har samlet i selskapet Innlandskraft til Fjordkraft for 1.410