Selv om stadig flere strømkunder har gått over til ulike spotpris-avtaler, er det fortsatt slik at de fleste strømleverandører tilbyr variabel pris og til dels også fronter disse avtalene. Det reagerer forbrukerdirektøren på.

– Disse avtalene markedsføres massivt av strømselskapene, som gjør svært god butikk på å selge dyr strøm til kundene sine, sier Blyverket i en pressemelding.

Disse "lurer" kundene

Forbrukerrådet mener at strømsalgselskapenes markedsføring av variable avtaler ofte er uærlig og lurer kundene.

Forbrukerrådet viser til en liste de har laget over Norges 25 dyreste strømavtaler. Her finner du en rekke avtaler fra de største strømsalgselskapene, slik som Hafslund (3), Fjordkraft (3), Fortum (2), og Gudbrandsdal Energi (4).

Til sammen har de fire selskapene nesten halvparten av de 25 dyreste avtalene, ifølge Forbrukerrådet.

Deretter viser de til at selskapene også lokker med navn og garantier som ikke står i stil med prisen. Forbrukerrådet skriver;

«Hafslund har gitt sin variable avtale det forlokkende navnet «Garantipris», mens Fortum lover “garantert god årspris med Fortum Trygg”. Dessverre er det ingen sammenheng mellom lovnader og prisen du ender opp med å betale.»

Blyverket har også tidligere kommet med krass kritikk av strømselskapene måte å lokke til seg kunder og er heller ikke denne gangen forsiktig med sin kritikk.

– Det eneste som er garantert her, er at du blir lurt til å betale altfor mye for strømmen, sier Blyverket.

De dårligste avtalene

Oversikten under er satt opp av Forbrukerrådet, men viser ikke til pris på avtalene, kun navn og selskap.

Norges dyreste strømavtaler

#

Strømsalgselskap

Avtale

1

Hallingkraft

Hallingkraft variabel

2

Ishavskraft

Felleskraft

3

LOS

LOS eKunde

4

Gudbrandsdal Energi

Variabel Goo15

5

Gudbrandsdal Energi

Social Variabel

6

Gudbrandsdal Energi

Variabel Kraftpris

7

Gudbrandsdal Energi

Kvitfjell World Cup Variabel

8

Fortum

Fortum Trygg

9

Hafslund Strøm

Garantipris

10

Fjordkraft

Flytende Strøm

11

LOS

Flytende Strøm

12

Svorka Energi

Svorka Variabel

13

Polar Kraft

Polar Bolig

14

Kvam Kraftverk

Variabel

15

Kraftriket

Variabel Strøm

16

VEV Romerike

Strøm – Standard variabel

17

Fortum

Fortum Stabil

18

Hafslund Strøm

Stabil

19

Svorka Energi

Svorka Webvariabel

20

Fjordkraft

Elbil-avtalen

21

Kvam Kraftverk

eKunde

22

REN Røros Strøm

REN Røros Variabel pris

23

Ustekveikja Energi

Ustekveikja Variabel

24

GNP Energy

Flytende pris Standard

25

Fjordkraft

Fjordkraft Forutsigbar

Oversikten baserer seg på tall fra strømpris.no 12. april 2021.

Forbrukerrådet viser videre til at NVEs prisstatistikk fra 2020 viser at man med et årlig forbruk på 20 000 kWh kan spare over 4000 kroner på å bytte fra en ordinær variabel avtale til en spotprisavtale.

Fronter fortsatt variabel pris

Det er nå flere år siden andelen strømkunder på spot-avtaler oversteg andelen kunder med variabel pris. Nå er det imidlertid kun drøye 20 prosent av privatkundene som velger variabel pris, mens hele 77 prosent har en eller annen form for spotprisavtale, ifølge den siste oversikten fra SSB.

Både bransjeorganisasjonene, Forbrukerrådet og de aller fleste strømleverandørene har over tid påpekt at det er spotavtaler på strøm som anbefales, om man da ikke ønsker forutsigbarhet og dermed en fastprisavtale.

I en årrekke var det imidlertid variabel pris som var den mest vanlige strømavtalen i privatmarkedet. Det var også med denne avtaletypen mange leverandører skaffet seg kunder på en lav pris, for så å sette prisen opp etter hvert, slik at kundene endte med en dyr avtale.

Et vanlig "triks" har vært å opprette nye avtaler med nesten like navn som tidligere avtaler. De "gamle" avtalene har stadig blitt dyrere, mens de nye har vært billige. Også dette har Forbrukerrådet tidligere påpekt, og det har også Europower omtalt i tidligere artikler. Denne løsningen har imidlertid også Energi Norge ekskludert i sine krav for sertifiseringsordningen Trygg Strømhandel.