* Oppdatert med kommentar fra Motkraft på Forbrukertilsynets uttalelse. Strømselskapet Motkraft ble startet