Det var VG som først omtalte utfallet av saken. Saken dreide seg om såkalte strøm-kontoer.

I dommen er ordningen beskrevet på følgende måte:

– Tjenestene innebærer at kundene betaler inn et beløp hver måned til en kundekonto, som skal dekke kostnader til strømleveranse og eventuelt nettleie. Beløpet utgjør et likt beløp hver måned gjennom året, ved at det betales mer i sommerperioden og mindre i vinterperioden enn den løpende prisen for strøm og nettleie, skriver retten.

Formålet er å jevne ut kundens betalinger gjennom året.