*Saken oppdateres.

Ordningen treffer imidlertid langt færre enn det opposisjonen ønsket seg. I finansdebatten torsdag kom opposisjonen med flere konreket tiltak til støtteordninger. Regjeringen har imidlertid nå valgt å legge frem ordninger som hjelper de aller svakeste i samfunnet. Likevel er det mange som vil slite med høye strømregninger som ikke faller innunder kategorien som man nå har avsatt midler til.

600 millioner kroner

Ifølge NRK vil regjeringen øke bostøtten med 1.500 kroner fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner per person som bor i boligen.

Dette tiltaket vil koste 500 millioner kroner. I tillegg vil regjeringen legge inn en pott på 100 millioner kroner til sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte.

Ifølge kommunalminister Bjørn Arild Gram, vil disse utbetalingene komme før jul.

Familie med med inntekt på 29.000 kroner får ikke støtte

Samtidig er det klart at dette er langt unna de tiltakene opposisjonene fremmet forslag om i Stortinget før helgen. Det er også klart at det er mange som vil komme til å slite med strømregningen som ikke inngår i de nevnte kategorier.

For å kunne motta bostøtte, må for eksempel en familie på fire som er bosatt i Lillehammer, ikke ha en månedlig inntekt som overskrider 28.975 kroner i måneden. Er man enslig kan ikke inntekten overskride 18.590, ifølge Husbanken.

Lillehammer kommune ligger i prisområde NO1 (Østlandet) som i hele høst og vinter har vært blant de prisområdene med høyest kraftpris. I tillegg har innlandskommunen svært lave vintertemperaturer normalt. Med en normal bolig kommer strømforbruket fort opp i rundt 1900-2000 kWh i desember. Det vil kunne gi en total strømregning på 5500 kroner eller mer, avhengig av hvor høy prisen blir.

Det vil med andre ord si et betydelig innhogg i økonomien både for enslige og for en familie med to voksne og to barn, også for de som har inntekter som overstiger henholdsvis 18.590 kroner og 28.975 kroner.

I Oslo er taket satt noe høyere. Der er inntektsgrensen for enslige satt til 20.771 kroner, mens en familie på fire ikke kan tjene mer enn 31.298 kroner.

NRK viser til takk i fra mars, der det fremgår at under 100.000 nordmenn har krav på bostøtte.

Vil gi støtte til alle

I Stortingets spørretime onsdag opplyser imidlertid statsminister Jonas Gahr Støre at regjeringen om kort tid vil komme med en konkret pakke som vil komme alle til gode. Ifølge ham ønsket de å komme med ordningen om økt bostøtte og sosialhjelp først, for å unngå at det ble forsinkelser på grunn av byråkratiske prosesser.

Opposisjonen, med blant annet Frp-leder Sylvi Listhaug i spissen, mener likevel disse grepene unne vært tatt langt tidligere - også uten for mye byråkrat

– Det vil komme en kraftfull pakke i løpet av få dager, svarte Støre på spørsmål fra tidligere olje- og energiminister Tina Bru, og hevdet at det er snakk om milliarder i støtte, men som vil komme i en ordning som treffer rett.

Bru pekte på at det haster også for de med vanlige inntekter, men som ikke får nytte av bostøtteordningen.

– Disse pengene bør kunne være ute rett over nyttår, vi er i sluttfasen med å utarbeide denne ordningen, sa Støre.

Ifølge VG vil de siste tiltakene bli lagt frem torsdag.

Støtte til studenter

Også studenter blir tilgodesett, slik også blant annet de tidligere regjeringspartiene fremmet forslag om i Stortinget i forrige uke. Regjeringen foreslår å tilby et søknadsbasert tilleggslån på 3000 kroner for å dekke strømutgifter for studenter på universiteter, høyskoler, fagskoler og voksne elever i videregående opplæring. 1200 kroner av tilleggslånet blir omgjort til stipend, heter det i meldingen fra kunnskapsdepartementet.