NVE/RME varsler i en pressemelding at regelendringer vurderes. – Vi har