Det var et solid hopp i medieomtalen av nettleie i fjor. For fem år siden – i 2017 - omtalte norske medier nettleien 2500 ganger. I 2021 har dette tallet vokst til litt over 8200 omtaler, noe som er en vekst på over 200 prosent.

Ane Kathrine Strand er analysesjef i Retriever Norge. Foto: Retriever Norge

Det viser tall som medieanalyseselskapet Retriever Norge har innhentet på oppdrag fra Europower.

– I fjor publiserte norske medier over 8000 oppslag som omhandler nettleie. Det er en betraktelig økning i volum når vi ser på omtalen i et femårsperspektiv. Fjorårets store oppmerksomhet rundt nettleie henger naturligvis sammen med rekordhøye strømpriser. Også politisk uenighet rundt innføring av ny prismodell for nettleie i 2022 får mye spalteplass, sier analysesjef Ane Kathrine Strand i Retriever til Europower.

Distriktsenergi: – Ikke overrasket

Daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi blir ikke akkurat vippet av pinnen over tallene.

– Nei, det er ikke overraskende da vår erfaring er at med stigende kraftpriser øker også oppmerksomheten mot bransjen, herunder mot nettleien.

Lockert mener en slik utstrakt oppmerksomhet gir både muligheter og utfordringer.

– I muligheten ligger det at dersom bransjen og politikerne klarer å spille kortene riktig, bør det være rom for gode og viktige beslutninger i kraftsektoren for Norge fremover. For her er det noen svære spørsmål på gang, som hvordan skal vi sikre oss tilgang på mer ren kraft de kommende årene og hvordan skal vi få økt overføringskapasiteten i nettet i tråd med kundeutviklingen, sier han.

For en ulempe man risikerer, er mistillit til bransjen.

– Ulempen med interessen - især i en periode med meget høye kraftpriser og et Norge delt i to, er at vi opplever mye mistillit til bransjen og en tilsynelatende utbredt oppfatning om at det er noen enkle grep som skal til for å løse alle problemstillingene vi står overfor i kraft-Norge. Det er det definitivt ikke, så det foreligger en stor kommunikasjonsutfordring inn mot landets innbyggere og politikere fremover, mener Lockert.

Fakta om analysen

Retriever Norge har utført målingen på oppdrag av Europower.

Kildegrunnlaget inkluderer majoriteten av norske aviser på papir, magasiner og tidsskrift, i tillegg til alle landets nettaviser og de største og mest toneangivende redaksjonelle fjernsyns- og radiosendingene.

Det er fortatt søk i norske medier på norsk.

Periode er fra og med januar til og med desember for 2017, 2018, 2019 , 2020 og 2021.

– Hvordan er kunnskapen og kvaliteten på mediedekningen, synes du?

– Kunnskapen fra de større mediehusene og deres journaliser opplever vi som ganske god, og tidvis meget god. Derimot er det ikke til å stikke under en stol at en del synsere som også får plass i aviser og sosiale medier kommer med mange merkelige innspill, der avstanden til fakta og kunnskap delvis er omvendt proporsjonal med den kunnskapen som belyser påstandene som fremmes. Det er krevende og forholde seg til, særlig når disse innspillene også kan være med å forme grunnlaget for framtidens utforming av kraftmarkedet, sier han.

Analysen viser at det spesielt er to medier som peker seg ut når det gjelder omtale av nettleie;

– Det er Nettavisen og E24, som omtalte nettleie aller mest i fjor. Dette henger sammen med disse to kildenes utstrakte dekning av strømpriser i 2021, kan Strand avsløre.

Medieomtale av nettleie
Begrep 2017 2018 2019 2020 2021
Nettleie 2562 3748 3744 3082 8242
Kilde: Retriever Norge

Europower kommer med flere saker om energirelaterte begreper i mediene i 2021. Følg med!