Pressemelding fra NVE/RME: Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har pålagt flere strømleverandører å avvikle strømavtaler som innebærer at forbrukeren betaler