Kommentar: Lave kraftpriser kommer forbrukerne til gode. Det krever at man ikke bare velger rett leverandør, men også riktig avtale hos den enkelte leverandør. Det gjelder enten du velger spotavtale, fastpris, eller en annen prisvariant.

De aller fleste forbrukere velger spotavtale. Påslagene varierer som vanlig og fortsatt er det flere som har negative påslag. På Forbrukerrådets prisoversikt, Strømpris.no, er det i alt seks avtaler med negative påslag. Samtlige har en varighet på et halvt år.

Lærdal Energi, Telinet Energi og Agva Kraft, har alle et avslag på spoten på 13,6 øre/kWh, mens GNP Energy har et avslag på 13,5 øre/kWh. Med dagens pris i Sør-Norge, vil det innebære at disse selskapene betaler strømkundene drøye 11,5 øre for hver kWh brukt. Da er elsertifikatavgiften inkludert, mens nettleie og elavgift kommer i tillegg. Slik har det også vært de siste to månedene.

Avtalen vil ikke endre innhold de neste seks månedene, hvilket gjør at det er mulig for strømkundene å skaffe seg svært lave strømregninger fremover. Det viktige er da at man er klar over hvilken avtaletype man inngår hos de ulike leverandørene og går ut av avtalene etter et halvt år.

Store sprik på fastprisavtaler

For enkelte kan det være fristende å inngå en fastprisavtale nå som prisene er så lave. To leverandører tilbyr tre-måneders fastprisavtale til null kroner, Akraft og GNP Energy. Også her gjelder det å være våken når avtaleperioden utløper, da samtlige av disse ekstremprisavtalene overtas av spotavtaler med relativt høye påslag.

Som nevnt er det viktig å ikke bare se på hvilken leverandør, men også hvilken avtale som velges. Et tydelig eksempel er Agva Krafts fastpristilbud. Leverandøren har pristilbud som gjelder for henholdsvis to, tre måneder og seks måneder, samt for ett år.

Et halvt- og ett-års avtaler har priser på henholdsvis 29,90 øre/kWh og 49,90 øre/kWh.

Det spesielle er at det er den korteste fastprisperioden, den på to måneder, som har den høyeste prisen. Hele 79,90 øre/kWh. Til sammenligning er en tre-måneders avtale priset til 8,90 øre/kWh. Det er en forskjell på 74 øre/kWh i en periode da kraftprisene på børs ligger på rundt 2 øre/kWh, og prisen for de nærmeste månedene er ventet å ligge godt under 10 øre/kWh.

Et kupp eller «ran»?

Hos Agva Kraft, kan man som strømforbruker med andre ord gjøre et kupp ved å velge spotavtalen som gir et avslag på spoten på 13,60 øre/kWh de neste seks månedene, eller du kan bli "ranet" for 79,90 øre/kWh de neste to månedene ved å velge fastprisavtalen som går over to måneder. Da er det ikke lenger så lukrativt med forutsigbarhet, som jo er hovedårsaken til å velge fastprisavtaler i utgangspunktet.

Vil rydde opp

Forbrukerrådet har flere ganger oppfordret bransjen til å rydde opp slik at det blir mer oversiktlig for forbrukerne å finne frem og orientere seg om hvilke avtaler som finnes. De har også endret sin egen prisportal for å få frem de avtalene som har lengre varighet.

Fortsatt er markedet likevel preget av at flere leverandører har mange avtaletyper som ser og høres relativt like ut, men som har store prismessige forskjeller.

Det gjelder ikke bare Agva Kraft, som vi har trukket frem her, men flere leverandører.

Nå har også Energi Norge kommet på banen og vil blant annet få på plass en norsk bransjestandard som alle strømleverandørene kan forhold seg til.

Foreløpig er det lite som tyder på at det blir færre avtaletyper som tilbys.