I fjor var alle opptatt av strømprisene. Det reflekteres i høyeste grad i medienes dekning også. Ikke overraskende er det et gigantisk hopp i antall medieomtaler om tematikken.

Det ble produsert like i underkant av 30.000 artikler og oppslag om strømpriser i 2021. Det er en økning på 285 prosent i forhold til 2020, hvor det ble produsert 7640 artikler og oppslag. Det viser en analyse som medieanalyseselskapet Retriever Norge har utført for Europower.

Ane Kathrine Strand er analysesjef i Retriever Norge. Foto: Retriever Norge

– Hvis man sitter igjen med et inntrykk av å ha lest uvanlig mye om strømpriser i året som har gått kan våre målinger bekrefte at dette i aller høyeste grad stemmer. I 2021 ble det publisert utrolige 30 000 artikler om strømpriser i norske medier! Strømpriser er dermed omtalt like mye i fjor som i de fire foregående årene til sammen, sier analysesjef Ane Kathrine Strand i Retriever til Europower.

Se alle tallene i tabellen nederst i denne saken.

Tar av i september

Det er interessant å merke seg at mediene i mindre grad er interesserte i å omtale strømprisene når disse er lave. For i 2020 var det historisk lave priser, blant annet med perioder der man hadde negative priser. Her er saken om Europower (enerWE) skrev om medienes omtale av strømprisene i 2020.

Allerede i mars i 2021 lå det an til rekordomtale av strømprisene. Da kunne Europower melde om en økning på 60 prosent i omtalen av strømprisene første kvartal i 2021 sammenliknet med 2020. Les denne saken her.

I starten av august i fjor viste Retriever-tall at strømprisene så langt hadde blitt omtalt like mye som i hele 2020.

Men tallene viser at det er i september i fjor at omtalen av strømpriser for alvor skyter i været. Dette har selvfølgelig sammenheng med at denne måneden resulterte i nye prisrekorder. Deretter fulgte oktober og november med lavere priser før desember der det igjen ble rekorddyrt.

– Året kulminerer i en omtaletopp på 10.000 publiserte artikler om tematikken i desember. Mediene publiserer utallige artikler om regjeringens håndtering av støtteordninger og forbrukerrelaterte sparetips til norske strømhusholdninger denne måneden, sier Strand.

Ifølge analysen er det Nettavisen, E24 og Finansavisen.no som omtaler strømpriser aller mest. Bare i desember alene publiserer førstnevnte 191 artikler om de høye strømprisene.

Fakta om analysen

Retriever Norge har utført målingen på oppdrag av Europower.

Kildegrunnlaget inkluderer majoriteten av norske aviser på papir, magasiner og tidsskrift, i tillegg til alle landets nettaviser og de største og mest toneangivende redaksjonelle fjernsyns- og radiosendingene.

Det er fortatt søk i norske medier på norsk.

Periode er fra og med januar til og med desember for 2017, 2018, 2019 , 2020 og 2021.

Strømsjokk var pop

Europower ba også Retriever måle hvor mange ganger begrepet «strømsjokk», som har blitt brukt på mang en avisforside og nyhetssending på TV i 2021, er benyttet.

– Mens begrepet tidligere kun har blitt brukt sporadisk får det et skikkelig oppsving i 2021. Bare i desember publiseres det nesten 450 artikler om strømsjokk, og over 1000 artikler hvis vi ser på året sammenlagt. Vi ser at det er Nettavisen som oftest har brukt kraftuttrykket i omtalen av høye strømpriser i året som har gått, kan analysesjefen fortelle.

Det tredje og siste begrepet målt i forbindelse med strømpris-omtaler, er begrepet «kWh» - kilowattime. I 2020 ble dette begrepet brukt i underkant av 6000 ganger, mens omtalen vokser med 122 prosent til like over 13.100 omtaler i 2021.

– At mediene har vært usedvanlig opptatt av høye strømpriser i året som har gått bekreftes også når vi ser på antall oppslag som nevner kilowattime. I 2021 publiserer norske medier nesten 13.000 artikler som henviser til hvor mye strømmen koster norske forbrukere dag for dag. Dette er mer enn en dobling sammenlignet med gjennomsnittet de fire foregående årene, sier Strand til Europower.

Medeomtale av strømpris-tematikk
Begrep 2017 2018 2019 2020 2021
Strømpriser 5303 9773 9788 7640 29.393
Strømsjokk 117 130 286 99 1082
kWh 4443 6083 7388 5928 13.148
Kilde: Retriever Norge

Europower kommer med flere saker om energirelaterte begreper i mediene i 2021. Følg med!