– Med Talkmore Strøm garanterer vi at du betaler akkurat det samme som det koster på strømbørsen til enhver tid. Det eneste som kommer i tillegg er et