Siden oppstarten 2017 har inntektene pekt oppover for Førde-selskapet, som tilbyr en