Regjeringens mål om 30 gigawatt havvind i 2040 har utløst et ras av spørsmål om hvordan regjeringen skal legge til rette for at utbyggingen faktisk skjer.

Bransjeaktører påpeker at et mål om 30 gigawatt havvind i 2040 ikke er det samme som at 1500 vindturbiner snurrer i havet utenfor Norge om 18 år. Det kan like gjerne bety at det er tildelt havområder tilsvarende 30 GW, mens byggingen av havvindparkene starter lenge etter.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget leverte torsdag sin innstilling til energimeldingen, og viste at det er flertall for regjeringens store havvindmål.