Kjære leser! Dette er tøffe tider for oss alle. Europower Energi er som alle andre berørte av den svært spesielle situasjonen som er oppstått. Vi tar de grep vi kan for å hindre videre smitte av koronaviruset, men ser det samtidig som viktig å fortsette vårt