Gjennom integrasjon av våre to redaksjoner vil Europower Energi gi leserne enda mer og bedre journalistikk for og om fornybarbransjen.

– To sterke redaksjoner slås sammen til én. Det gjør at vi styrker vår redaksjonelle kapasitet betydelig. Det vil komme deg som leser til gode. Vår ambisjon om fortsatt å sette dagsorden i bransjen blir vesentlig styrket, sier sjefredaktør Tor Gjendem.

– Vi har etter min mening landets klart beste journalister innen kraft- og fornybarbransjen, sier sjefredaktør i Europower Energi, Tor Gjendem. Foto: Fredrik Kveen

– Vårt slagord er fortsatt; Kunnskap for bedre beslutninger, og denne fusjonen vil bidra til at det er nettopp det vi skal gi deg som leser, sier han.

– Vi gleder oss til å komme enda tettere på spennende mennesker og prosjekter i det som er en spennende tid for hele bransjen, sier ansvarlig redaktør i enerWE, Anders Lie Brenna, og fortsetter;

– Sammen får vi økt redaksjonell slagkraft, og den skal vi bruke til å skrive mer og bedre om Norges viktigste bransje, sier ansvarlig redaktør i enerWE, Anders Lie Brenna. Foto: Privat

– Vi vil også takke alle enerWE-lesere som har fulgt oss så langt, og velkommen over til nye Europower Energi. Sammen får vi økt redaksjonell slagkraft, og den skal vi bruke til å skrive mer og bedre om Norges viktigste bransje.

– Dere skal alle være sikre på at vi passer på, sier redaktør i Europower Energi, Mona Adolfsen. Foto: Privat

Fornybarbransjen er av stor interesse for et bredt publikum. Europower Energi vil bidra til å gjøre den til dels komplekse bransjen forståelig for investorer og aktører som ser forretningsmuligheter i den. Dette gjelder ikke minst teknologiaktører og aktører som i dag har sitt hovedfokus på fossil energi, men som nå ser muligheter for en overgang til fornybar energi.

– Dette er virkelig spennende. Med en større redaksjon som er mer motivert enn noen gang, får vi muligheter til å utvikle enda flere gode saker der vi går dypere ned i problemstillinger som vi vet våre lesere er opptatt av. Vi skal komme nærmere inn på politiske prosesser og beslutningstagere, vi skal gi våre lesere oversikt over de store og til dels komplekse strukturendringene, og vi skal følge med nye aktører som lukter på bransjen, sier redaktør i Europower, Mona Adolfsen.

Europower Energi vil heller ikke i fremtiden være redd for å grave i de sakene som er betente og der aktører eller myndigheter må svare for planer og beslutninger.

– Dere skal alle være sikre på at vi passer på, tilføyer hun.