Helt siden starten av 2021 har de europeiske gassprisene økt. Manglende oppfylling av russiske gasslagre i Europa startet lenge før invasjonen av Ukraina. I tillegg har Russland redusert eksporten av gass til Europa kraftig, og bruker bevisst energi som et politisk våpen.

IEA advarer nå om mulig rasjonering av energi i Europa kommende vinter.

Dagens Næringsliv er første norske avis som omtaler saken, som opprinnelig er publisert i Financial Times.

Sjefen for IEA Faith Birol sier at han ikke vil utelukke at det blir rasjonering av gass.