Start salget av fastprisavtaler, var næringsminister Jan Christian Vestres klare budskap til kraftprodusentene fredag, da regjeringen sammen med NHO, LO og Virke presenterte strømstøtteordningen til næringslivet.

Regjeringen vil heller ha langsiktige fastpriskontrakter som løsning på strømpriskrisen i næringslivet, enn langvarige støtteordninger.

Men det er ikke aktuelt å selge fastprisavtaler nå, svarer bransjen.

– Uten en avklaring på modell kan arbeidet ikke starte for alvor, kommenterer administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge til Europower.

Høringen om ordningen med fastprisavtaler og unntak for grunnrenteskatten i tilknytning til slike avtaler, er nylig avsluttet.