Animert_strompris_Norge_uke200b66aaa97759c032.gif

OPPDATERT: Vi oppdaget feil i tallene for elspotområde NO4 Tromsø. Saken er oppdatert med korrekte tall, og den norske grafen er byttet.

Uke 20 ble en spesiell uke i strømmarkedet. Det skyldes først og fremst en ekstrem prissvingning på lørdag. Da falt strømprisen kraftig på noen få timer, og det er grunn til å tro at det er det største prisfallet på en dag noensinne.

Ser vi på de forskjellige elspotområdene ser vi at strømprisen var helt nede 0,51 kr/MWh i Elspotområdene NO1 (Oslo) og NO2 (Kristiansand), mens den var nede i 5,89 kr/MWh i NO5 (Bergen). Det tilsvarer henholdsvis 0,05 øre og 0,6 øre/kWh. I NO3 (Trondheim) var minsteprisen nede i 51,02 kr/MWh (5,1 øre/kWh).

Trondheim og resten av elspotområde NO3 hadde en topp helt oppe i 884,16 kr/MWh (88,4 øre/kWh) fra 08:00 til 09:00 19. mai. Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) hadde en makspris på 619,18 kr/MWh (61,9 øre/kWh). I Tromsø og Nord-Norge (NO4) kom maksprisen aldri høyere enn 484,74 kr/MWh (48,5 øre/kWh), og det var fra 22:00 til 23:00 på kvelden 20. mai.

Animert_strompris_uke205a34e02152a9ae41.gif

Sammenlignet med resten av Norden var det bare Sverige som hadde lavere strømpriser. I Danmark var imidlertid snittprisen nede i minus 108,89 kr/MWh på det billigste.

  • Norge: 380,11 kr/MWh
  • Sverige: 367,6 kr/MWh
  • Danmark: 513,65 kr/MWh
  • Finland: 457,56 kr/MWh