Norge er delt i fem elspotområder, men vanligvis har strømprisene vært relativt like. Slik har det imidlertid ikke vært i år. Da har den grovt sett delt seg i to, med en pris for Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO5), samt en pris for resten av landet.

De siste ukene har den i praksis delt seg i tre, med separate strømpriser for Midt-Norge, Nord-Norge og resten av landet. Det var også tilfelle i forrige uke. Da lå gjennomsnittsprisene på strømmen på alt fra 23,4 øre/kWh til 48,1 øre/kWh avhengig av hvor i landet man bor.

  • Oslo (NO1): 479,50 kr/MWh (47,9 øre/kWh)
  • Kristiansand (NO2): 480,70 kr/MWh (48,1 øre/kWh)
  • Trondheim (NO3): 319,00 kr/MWh (31,9 øre/kWh)
  • Tromsø (NO4: 233,70 kr/MWh (23,4 øre/kWh)
  • Bergen (NO5): 479,50 kr/MWh (47,9 øre/kWh)

Gjennomsnittsprisene viser tydelig hvor mye mer eller mindre nordmenn betaler for strømmen avhengig av hvor i landet de bor, men de fanger ikke opp hvor store variasjoner det er snakk om.

Animert_strompris_Norge_uke21.gif

For de fem norske elspotområdene har ikke bare forskjellige gjennomsnittspriser. Prisutviklingen gjennom uken som var følger også forskjellige mønstre.

Strømprisenes utvikling fra time til time for hver av de norske elspotområdene gjennom uke 21.

Trondheim og elspotområde NO3 har en prisutvikling gjennom uken som varierer ganske mye. Det har ikke Tromsø (NO4) og Nord-Norge. Der er det en liten dipp og en kort liten topp tidlig i uken, og så holder strømprisen seg nesten flatt gjennom resten av uken. I Oslo (NO1), Kristiansand (NO4) og Bergen (NO5) var det større prissvingninger enn i Trondheim, selv om det også der var en uke med relativt stabile strømpriser gjennom døgnet.

En titt på hvilke prisnivåer som var mest vanlige, viser tydelig hvor store prisforskjellene var i forrige uke.

Det norske strømmarkedet er delt i fem elspotområder, men strømprisen har delt seg i tre.

I grafen over vises det hvordan strømprisene fordelte seg på de fem elspotområdene. Der ser vi at Trondheim har relativt stor spredning med strømpriser som lå litt over 200 kr/MWh, samt mellom 300 og 400 kr/MWh. I Tromsø lå derimot strømprisen stort sett mellom 190 og 275 kr/MWh. I resten av landet betalte strømkundene en pris på mellom 400 og 600 kr/MWh, men det var markant flere timer med en strømpris over 500 kr/MWh.

Norsk strøm billigst i Norden

Gjennomsnittsprisen i Norge var 398,47 kr/MWh i uke. Det tilsvarer en pris på 39,85 øre/kWh for sluttkundene før nettleien, elavgiften, merverdiavgiften og strømselskapenes avanse legges til på toppen.

Med basis i gjennomsnittsprisen hadde Norge Nordens billigste strøm i uke 21, etter flere uker der Sverige hadde lavere strømpris.

  • Norge: 398,47 kr/MWh
  • Sverige: 454,02 kr/MWh
  • Danmark: 598,09 kr/MWh
  • Finland: 493,4 kr/MWh
Animert_strompris_uke21.gif