Prisen på kontrakter i fremtidsmarkedet er ikke redusert så kraftig som spotprisen, men det er like fullt et kraftig fall.

Det handles i en lang rekke kontrakter på Nasdaq. I denne saken bruker vi kontrakten for første kvartal 2023 som eksempel.

I tillegg til systemprisen har vi lagt på Epad-prisene for det sørligste norske prisområdet. Prisene det refereres til er altså Q1-23/NO2.

Epad-kontrakter viser hva produsentene skal ha betalt ekstra for levering til et bestemt prisområde. Epad-prisen legges til systemprisen, eventuelt trekkes fra hvis den er negativ.