Mandag morgen har Sørlandet den høyeste timesprisen i spotmarkedet siden starten av mars. 510 øre/kWh i engrosmarkedet er en ellevill pris, selv i disse dager hvor Sør-Norge opplever historisk høye strømpriser.

Det europeiske strømmarkedet er mer integrert enn tidligere, og endringer i strømprisen skyldes ofte endringer utenfor Norges grenser. De høye morgenprisene vi ser i dag, mandag, kan spores tilbake til Tyskland, som både går gjennom en hetebølge og reduserte gassleveranser fra Russland. Samtidig er etterspørselen etter strøm ofte høy i starten av uken.