Sjelden, om noen gang tidligere, har vi sett et så stort fall i prisene på kraftkontrakter som markedet opplevde torsdag. Oktober-kontrakten gikk