Pressemelding fra NVE: Ved utgangen av 3. kvartal 2020 er det satt i drift og