Det var i forbindelse med inspeksjon og vedlikehold i oktober det ble oppdaget sprekker på impellere i alle de fire fødevannspumpene som skal pumpe vann inn i dampgeneratorene. Fødepumpene har til hensikt å etterfylle vann i damp-prosessen, for å erstatte det volumet som går til dampturbinen. Uten disse pumpene vil det ikke være mulig å produsere strøm gjennom dampturbinene i kraftverket.

Impellere er den delen av pumpene som får vannet til å flyte i ønsket retning. I noen fødepumper kan impelleren se ut som skovlhjul, hvor det brukes sentrifugalkraft for å skyve vannet.