På årets nest siste dag settes strømprisen for årets siste dag. Dermed er systemprisen for 2020 klar i dag.

Den nordiske systemprisen endte i 2020 på 10,93 euro/MWh. I norsk valuta tilsvarer dette 11,56 øre/kWh.

For å sette det i perspektiv har vi sett på systemprisene de siste ti årene. Sammenligningen viser at systemprisen i euro i år utgjør mindre enn en tredjedel av gjennomsnittet det siste tiåret. Målt i øre/kWh ligger årets pris så vidt over en tredjedel av gjennomsnittet.

Faktisk er det nest billigste året (2015) nesten dobbelt så dyrt som 2020.

Prisene i tabellen under er ikke indeksregulert. Hadde de vært det, ville 2020 skilt seg enda tydeligere ut som et år med ekstrem lav pris.

Systempriser tidligere år

År

euro/MWh

øre/kWh

2019

38,94

38,35

2018

43,99

42,26

2017

29,41

27,43

2016

26,91

24,97

2015

20,98

18,71

2014

29,61

24,77

2013

38,10

29,66

2012

31,20

23,36

2011

47,05

36,72

2010

53,06

42,53

Snitt

35,93

30,88

2020

10,93

11,56

Alle tallene er hentet fra Nord Pool.

Enda lavere priser i Norge

I forward-markedet handles det i systempris, men prisene i de fem norske prisområdene er avgjørende for hva de norske produsentene faktisk får betalt.

Nord Pool har ennå ikke publisert årsprisen for hvert enkelt prisområde. Europower vil oppdatere saken når disse er klare.