På Entelios-kundekonferanse torsdag ble følgende setning sagt fra scenen;

– Hvis Statkraft blir presset til å sette ned prisen, da er det min plikt å arbitrere direkte på den. Da vil jeg si til alle dere kunder kjøp strømmen fra Statkraft. Så selger vi den, og tar pengene i lomma. Da får dere en kraftig rabatt på strømprisen, sa vedkommende.

Javel? Her var det mye å ta tak i. Det første er ordet arbitrere. Det er verbformen av arbitrasje. Men hva betyr det egentlig?

Arbitrasje er å utnytte prisforskjeller på samme vare eller verdipapirer i forskjellige markeder.