Det kommer frem av Energi Norges fornybarbarometer som vil bli presentert i morgen. Beregningene i rapporten var tilnærmet ferdig da korona-situasjonen oppsto.