Den sterkt forsinkede årsrapporten for 2021, viste i juni, at GNP tapte120 millioner kroner på fast- og takpriskunder i fjor. Bokført egenkapital ved nyttår var minus 108 millioner.

I mellomtiden har GNP kvittet seg med tapskunder i både Norge og Sverige. I Norge har kundene blitt «solgt» til Henriksengruppen, som eies av Stein Raymond Rønning Henriksen, som også er svoger til hovedeier og grunnleggeren av GNP Energy, Glenn Nøstdahl.