Eviny og Hafslund går sammen om energiteknologiselskapet Volte, med 50 prosent eierandel hver, ifølge en pressemelding.. Volte ble etablert i 2019 som et strømselskap for bedrifter. I dag er selskapet et energiteknologiselskap som utnytter mulighetene fra energidata til å bygge analyser, produkter og tjenester som skal hjelpe bedrifter å spare strøm.

– Det er rasjonelt å dele på ressurser og utviklingskostnader i et konkurranseutsatt marked med små marginer, fremfor å bli konkurrenter med parallell systemutvikling og salg. Når Eviny og Hafslund satser sammen om Volte, gir det store muligheter for å kunne tilby de beste produktene for strøm- og energioptimalisering i bedriftsmarkedet i Norge, sier Ingrid von Streng Velken, konserndirektør Innovasjon og utvikling i Eviny i meldingen.

Hafslund har jobbet med en tilsvarende satsing

I meldingen kommer det frem at Hafslund har jobbet med en tilsvarende satsing, men kjøper seg altså heller inn i Volte.

– Gjennom Volte vil Hafslund få eierskap til et godt posisjonert, digitalt og fremtidsrettet energiteknologiselskap som leverer enkle, transparente strømavtaler og digitale tjenester til bedriftsmarkedet, sier Martin S. Lundby, adm. direktør Hafslund Vekst.

Eviny og Hafslund vil tilby fastprisavtaler til bedriftsmarkedet, blant annet gjennom Volte. Volte jobber nå med å klargjøre de nye typene fastpriskontrakter, i tråd med det som blir regjeringens regelverk fra årsskiftet.

– Vi ønsker å tilby kunden merverdi gjennom andre tjenester som analyse av forbruk, integrasjoner og datatilgang, altså en forenklet energihverdag, sier daglig leder Simen Armond i Volte.

Det gjenstår en godkjenning av Konkurransetilsynet før aksjonærsamarbeidet kan gjennomføres, og det forventes gjennomført innen nyttår.