Det viser de foreløpige tallene fra Nord Pool. Europower skrev sist uke om hvordan produsentene ifølge statistikken tydelig skiftet oppførsel etter at NVE påla dem å rapportere mer detaljert hvordan magasinreservene blir brukt.

Bildet blir forsterket på basis av flytstatistikken sist uke. Igjen ble det netto import av strøm – men med langt mindre volum enn i de foregående ukene.

Halvert nettoimport på én uke

Til sammen gir den planlagte flyten 74 GWh mer strøm til Norge enn ut av landet sist uke.