For første gang på fire måneder er den nordiske systemprisen over 12 euro, og prisforskjellene mellom Norge og resten av Norden enorme. Den nordiske systemprisen