Prisen på klimakvoter har økt kraftig i år, og gang på gang har det blitt satt nye prisrekorder. Det skjedde senest i går, tirsdag 4. mai. Da passerte klimakvotene for første gang den magiske grensen på 50 euro per tonn med CO2-utslipp.

– I dag passerte prisen på en utslippstillatelse i EU ETS €50/t. Det går fort i svingene i dette markedet. Ved utgangen av 2020 var prisen € 32.72/t, skrev analytiker Ingvild Sørhus i Refinitiv på Twitter.

Når Europower går inn og sjekker har prisen falt noe, og er på 48,70 euro per tonn. Den er imidlertid oppført med en toppnotering på 50,04 euro.

Dermed har klimakvotene også nådd den norske prisbarrieren på 500 kroner per tonn med CO2-utslipp. Det betyr at den totale prisen for ett tonn med utslipp utgjør 1 091 kroner for de som må betale både for klimakvoter og den norske CO2-avgiften. Det er det imidlertid kun olje- og gassvirksomheten som må.

Da Europower intervjuet Sørhus forklarte hun at det var mange årsaker til at prisen på klimakvoter har steget så kraftig i år, og en av de er at det nå er en overgang fra det som kalles fase 3 til fase 4. Det gjør blant annet at alle aktørene må ha nye kvoter, og at de ikke kan bytte med de gamle.

– Noen har kanskje ikke helt fulgt med i timen. Prisen har gått i taket, og noen har kanskje ventet på at den skulle gå litt ned igjen. Forventningen om at noen må ut i markedet og kjøpe uansett pris, har nok vært støttende, sa Sørhus.

Tror ikke på like kraftig vekst fremover

Hun så da ikke bort fra at prisen kunne nå 50 euro, men tror uansett ikke at prisen skal fortsette å stige like kraftig fremover.

– Man tror at volatiliteten vil fortsette, men man tror ikke at den skal opp i himmelen, sa Sørhus.

Hun er uansett klar på at den kraftige prisøkningen har gjort det klart og tydelig for alle aktører at det nå begynner å bli dyrt å slippe ut CO2.

- Vært der - gjort det, eller er en karbonpris på 50 euro per tonn den nye normalen? Uansett har den kraftige prisøkningen for klimakvoter økt bevisstheten om at utslipp har en kostnad. Hvis du ikke har en plan for å redusere dine utslipp ser fremtiden dyster ut, skriver Sørhus på Twitter.

For strømkundene betyr en karbonpris på 50 euro per tonn en strømpris som er omtrent 17,5 øre/kWh høyere enn hva den ellers ville vært. Det er basert på en modellkjøring som Thema har gjort for Europower tidligere i år.

Det skjer fordi det ikke er nok fornybar kraftproduksjon i det europeiske strømnettet. Det betyr at kullkraft og gasskraft må brukes til å produsere strøm, og de må kjøpe klimakvoter for sine utslipp. Dermed øker prisen i strømmarkedet, og det smitter over på det norske strømmarkedet selv om vi får tilnærmet 100 prosent av vår egenproduserte strøm fra fornybare energikilder som vannkraft og vindkraft.