Vedum gir opp fastpris på strøm til vanlige folk fra nyttår. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gir opp å få på plass fastprisavtaler på strøm til vanlige folk fra årsskiftet. Det siste halvåret har Sp- og Ap-politikere i ulike sammenhenger varslet at både husholdninger og bedrifter skal tilbys avtaler om fastpris for å sikre forutsigbarhet. Men samtalene med bransjen har åpenbart bremset på ambisjonene. I forslaget til statsbudsjett, er løftet om å tilby fastpris til husholdningene fra årsskiftet, skrotet: «På bakgrunn av høringsinnspillene legger departementet til grunn at det kan være krevende å etablere langsiktige standard fastprisavtaler for strøm til forbrukere på de samme premissene som skal gjelde for næringsdrivende», skriver Aftenposten.