Igjen ser vi at kraftkontraktene stiger brått. Markedet påvirkes fort av endringer i værvarslene ettersom vi har en