Ål Kraftverk KF planlegger å gi kundene i Hallingdal en rabatt som med dagens markedspriser tilsvarer om lag 2200 kroner på strømregningene i første kvartal i 2022. Det innebærer at de ligger an til å miste mellom åtte og ti millioner kroner i inntekter i perioden. Det var Hallingdølen som først hadde en sak om dette.

Når Europower får daglig leder Geir Tretterud i Ål Kraftverk på tråden, kan han fortelle at det ikke er spikret at rabatten blir gitt til husstander i Ål kommune ennå.

– Nei, det har ikke blitt vedtatt ennå. Men det er en innstilling fra styret i kraftverket til kommunestyret om å innføre en rabatt på strømregningen for første kvartal i 2022, sier han.

Interpellasjon fra Frp

Det hele startet med en interpellasjon fra Frp-politikeren Liv Torunn Torpe, kan Tretterud fortelle.

– Representanten spurte ordføreren om det kunne innføres et tak på strømregningen – noe som vi har hatt før, men som ble fjernet i 2017. Svaret på spørsmålet var at det er mulig, men at det vil ha en kostnad. Bakgrunnen for forslaget var de høye strømprisene vi ser i Sør-Norge nå.

I et saksfremlegg fra Ål Kraftverk ble det skissert tre alternativer for hvordan ålingene skal kunne slippe å bekymre seg så mye for strømregningen denne vinteren;

1) Å beholde dagens ordning,

2) Å gi husholdnings- og næringskunder et tilbud om å kjøpe inntil 80 prosent av fjorårsforbruket til rabattert pris i første kvartal 2022 (60 øre kWh)

3) Å gi den samme kundegruppa – unntatt hytter – en strømrabatt første kvartal neste år. Rabatten er gitt av differansen i pris mellom budsjett og markedspris ved Nasdaq ved sikringstidspunktet.

– Har ikke budsjettert med høye strømpriser

Kraftverkstyret og formannskapet i kommunen (som er identisk) gikk inn for det siste alternativet , og vil gi en strømrabatt.

– Er det riktig å bruke kommunens penger – og gå glipp av inntekter som kunne kommet fellesskapet til gode?

– Det mener jeg politikerne må bestemme. Det jeg har sagt, er at vi i budsjettet ikke har forutsatt en så høy strømpris som er i markedet nå. Så hvis dette går som vi tror, vil inntektene fremdeles ligge innenfor budsjettet. Men blir det vått og mildt, er det en risiko at vi ikke oppfyller budsjettet. Det er politikerne klar over. Dette er uansett en politisk sak. Min rolle har vært å si hva konsekvensene vil bli.

Saken skal avgjøres endelig torsdag neste uke, på Kommunestyremøte.